• 3dbg
    Mi Trans
    Вашата доверба е наша одговорност за која ви гарантираме со квалитет на нашите производи.

Кои сме ние

Друштво за превоз, трговија и услуги 'МИ ТРАНС' увоз-извоз Велешта Струга.

Нашата фирма постои од 2002 година. Таа е фирма која располага со обемна механизација од: камиони, багери, кипери, миксери , цистерни, бетонски пумпи и др.

Нашата дејност е:
- Ископ и транспорт на земја и камен со сопствени возила.
- Сопствен каменолом
- Сепарација на песок во која се сепарираат и се врши продажба на сите фракции на песок, тампон и камен.
- Бетонска база во која се произведуваат сите марки на бетон.
- Транспорт на бетон со миксери и со пумпа
- За сите производи имаме сертификат за квалитет

Транспорт на бетон

Ние вршиме продажба и транспотр на бетон до вашато градежно место со нашата професионална машинерија цоцтавена од разлицни миксери и пумпи.

Каменолом

Во нашиот каменолом ние ги произведуваме сите гракции на песок, тампон и камен исто така понудиме и транспорт.

Ископ

МИ-Транс подудит сите вида на ископ како фонаци од куќи, згради идр. Ние располагаме со флота од возила и машини со кои нудат најголема професионалност.

Рушење

МИ-Транс нуди услуга за разни уривање. Нема работа што е тешка за нас. Само контактирате не.

KONTAKT

Вие можете да не контатирате или да не посетите во нашите канцеларии од Понеделник до Петод од 8:00 до 17:00

Пишете Нас


CAPTCHA